Personal data protection

Posted on by

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Firma Alfa Medical Team, s.r.o. rešpektuje Vaše právo na súkromie a právo na ochranu osobných údajov. Zároveň sa zaväzuje ochrániť všetky získané osobné údaje. Týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov zároveň definujeme pravidlá a spôsob ochrany osobných údajov. Naše webové stránky umožňujú používateľom stránky prezerať bez toho, aby sa museli identifikovať alebo poskytnúť akékoľvek osobné údaje.

Naše webové stránky taktiež umožňujú používateľom nakupovať tovar z katalógu. Pre nákup tovaru je nie je potrebné sa zaregistrovať, pri objednaní tovaru je potrebné vyplniť osobné údaje pre účely na doručenie objednaného tovaru. Všetky osobné údaje sú uložené v databáze a nie sú prístupné tretej osobe.

Firma Alfa Medical Team, s.r.o. sa zaväzuje chrániť poskytnuté údaje a vynaložiť maximálne úsilie na ich ochranu a proti neoprávnenému použitiu. Alfa Medical Team s.r.o. spracováva poskytnuté údaje v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. v nevyhnutnej miere pre korektné spracovanie objednávky, vystavenie faktúry a doručenie tovaru. Naša spoločnosť tieto údaje neposkytuje tretej osobe (okrem nevyhnutných údajov pre špedičnú spoločnosť, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru k vám). Zákazník má právo kedykoľvek poskytnuté údaje nechať vymazať po zaslaní žiadosti mailom.

V prípade zmien týchto Podmienok budú tieto aktualizované na stránkach firmy Alfa Medical Team s.r.o.
Ak máte k uvedeným podmienkam, alebo k tejto problematike akékoľvek námety, pripomienky, či otázky, tak prosím pošlite ich na našu
e-mailovú adresu: info@alfamedicalteam.com

 

Dohľad vykonáva:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 033/541 26 89
fax č.: 033/551 26 56
e-mail: tt@soi.sk